Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2015

szarotumi
5338 de14 390
look up

March 05 2015

Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton

December 07 2014

szarotumi
3920 328a 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaramoneska ramoneska

December 06 2014

szarotumi
Jestem już tym wszystkim zmęczona
— O.K.
szarotumi
Gdy zapytasz jak się trzymam, wiedz, że nie trzymam się wcale.
— Edzio
szarotumi
boję się, boję się, boję się jestem kurwa przerażona tym co znowu się zaczyna dziać w mojej głowie
szarotumi
nie wiem
czy dni mijają
czy ja mijam
— Halina Poświatowska.
szarotumi
[...] mętlik zupełny, paranoja, schizofrenia i co kto chce. 
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viaanorexianervosa anorexianervosa
szarotumi
Jest we mnie te­raz coś, co w każdej chwi­li może wy­buchnąć łzami.
— Virginia Woolf
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaramoneska ramoneska
szarotumi
8628 9f5d 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaramoneska ramoneska

September 30 2014

szarotumi
6839 210d 390
Reposted fromallnight allnight viairrespective irrespective

September 15 2014

szarotumi
4296 9f04 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viaretaliate retaliate

September 14 2014

4745 4390 390
Reposted fromerial erial viasiarczan siarczan
szarotumi
4125 faf6 390
Reposted fromdaria490 daria490 viabreakaway breakaway
szarotumi

September 12 2014

szarotumi

September 07 2014

szarotumi
0329 ae6e 390
Reposted frommexicomagico mexicomagico vialadygrey ladygrey

September 05 2014

szarotumi
1768 7f57 390
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viariczard riczard

August 31 2014

szarotumi
2407 1887 390
Reposted fromgladdn gladdn viainforthekill inforthekill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...